.
Powierzchnia: m2
Cena: PLN
Cena za całość: PLN

+ ZGŁOŚ NIERUCHOMOŚĆ

+ ZGŁOŚ CZEGO SZUKASZ
NASI PARTNERZY:

NALEŻYMY DO:

Prosimy o dokładne wypełnienie
wszystkich pól formularza.
Imię i Nazwisko:
Cel kredytu:
Rodzaj nabywanej nieruchomości:
opis:
Adres nabywanej nieruchomości:
Wartość nieruchomości/inwestycji: PLN
Wnioskowana kwota kredytu: PLN
Okres kredytowania w latach:
Stan cywilny: Osoba samotna
W związku małżeńskim
Kawaler/Panna
Stosunki majątkowe:
Liczba osób w rodzinie:   w tym na utrzymaniu:
Jedyny żywiciel rodziny: tak  nie
Data i miejsce urodzenia:
Miejsce zamieszkania:  
Miesięczne wynagrodzenie netto: PLN
Wysokość dotychczasowych zobowiązań obowiązujących Pana/Panią z tytuła zaciąganych kredytów, alimentów, poręczeń itp.:
Koszt utrzymania domu/mieszkania: PLN miesięcznie
Stosunek do służby wojskowej: ureguloany
nieuregulowany
nie dotyczy
Posiadam rachunek bankowy w:
Adres do korespondencji:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
email:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego zlecenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych.
Informacje prezentowane w serwisie WWW nie są ofertą w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.